Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Uygulamalar
14 segment display ile kayan yazı

Bu uygulama 4x14 segment display ile kayan yazı uygulaması yaptık. Bu uygulamamızın bir farkı var ki o da sadece kesme bloğu kullanarak ana döngü dışında yapılmasıdır.

Bu uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz. (Açık kaynak kod, simülasyon)

Arşiv parolası isterse: elektrocavus.com

NOT: İndirme bağlantısına tıkladıktan sonra tarayıcınızda beliren pop-up engeline izin veriniz. Yoksa indirme yapamazsınız.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
#include <16f877a.h>
#fuses HS, NOWDT, BROWNOUT
#use delay(clock=20M)

#use  fast_io(b) 

#define karakter_sayisi 15

 
#define sinyal pin_b0
#define bilgi  pin_b1
#define cikis  pin_b2

unsigned int8 i=0,j=0, sayac=0, sayac2=0, diger_karakter=0;

unsigned int16 on_bellek=0;

unsigned int8 display_sec[4]={14,13,11,7};

unsigned int16 karakterlerim[karakter_sayisi]=
{
0b0010000000111001, //E
0b0000000000111000, //L
0b0010000000111001, //E
0b0010010100110000, //K
0b0000100010000001, //T
0b0010011000110011, //R
0b0000000000111111, //O
0,         // BOŞLUK KARAKTERİ
0b0000000000111001, //C
0b0010001000110111, //A
0b0001000100110000, //V
0b0000000000111110, //U
0b0010001000101101, //S
0,         // BOŞLUK KARAKTERİ
0          // BOŞLUK KARAKTERİ
};

Void karakterleri_kaydir()
{
  on_bellek = karakterlerim[0];
  for(j=0;j1;j++)
  {
    karakterlerim[j] = karakterlerim[j+1];
  }
  karakterlerim[karakter_sayisi-1] = on_bellek; 
}

Void HC595_gonder(unsigned int8 i)
{
  //Karakter bilgisi gönderiliyor.
  for(j=0;j<15;j++)
  {
   if(bit_test(karakterlerim[i],j))
     output_high(bilgi);
   else
     output_low(bilgi);
   
   output_high(sinyal);
   output_low(sinyal);    
  }
  
  //Display seçme bilgisi gönderiliyor.
  for(j=0;j<4;j++)
  {
   if(bit_test(display_sec[i],j))
     output_high(bilgi);
   else
     output_low(bilgi);
   
   output_high(sinyal);
   output_low(sinyal);
  }
  
  //Shift register senkronlanıyor...(8 çıkış x 3 = 24 sinyal)
  output_low(bilgi);
  for(j=0;j<5;j++)
  {
   output_high(sinyal);
   output_low(sinyal);
  }
  
  //Shift register tamponundaki bilgiler çıkışlara aktarılıyor...
  output_high(cikis);
  output_low(cikis);
  
}

#int_timer1
Void t1_kesmesi()
{
  set_timer1(60535);
  sayac++;
  if(sayac==10)
  { 
   sayac=0;
   if(diger_karakter==4)
     diger_karakter=0;
     
   HC595_gonder(diger_karakter);
   diger_karakter++;
   
   
   sayac2++;
   if(sayac2==50) // 500ms sonra kaydirma işlemi için
   {
     sayac2=0;
     karakterleri_kaydir();
   } 
  }
  
}


Void main()
{
  set_tris_b(0);
  SETUP_TIMER_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1);
  // 1ms'lik kesme oluşturalım.
  // 1/5M = 0,0000002 sn
  // 0.001 / 0,0000002 = 5000
  // 65535-5000=60535 
  set_timer1(60535);
  enable_interrupts(int_timer1);
  enable_interrupts(GLOBAL);
  while(1);
}
ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform | Android market | Tişört market
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com